Ungdommens kommunestyrepott til fordeling – søk på midlene!

Ungdommens kommunestyre hadde i juni kr.25.000,- til fordeling til aktiviteter/tiltak for barn og unge. Denne potten ble ikke fordelt i junimøtet, da det ikke kom inn søknader tidsnok til å bli behandlet. Det ble vedtatt at Skjervøy Ungdomsråd skulle fordele pengene på tiltak de fant gode ut fra søknader sendt inn til ungdomsrådet. Pengene skulle bekjentgjøres til elevråd på Skjervøy ungdomsskole, på Nord-Troms videregående, skolested Skjervøy og på Skjervøy kommunes hjemmeside.

Dersom dere har et tiltak/aktivitet som dere vet det trengs penger til og som dere vil støtte, kan dere sende en søknad med opplysninger om saken til: Frist 22.11.13.
Søknad sendes på mail eller post: 

Skjervøy kommune
v/ Ungdomsrådet
Postboks 145
9189 Skjervøy

Sekretær for ungdomsrådet

Ingrid Lønhaug

Web levert av CustomPublish AS