Ungdommene i Skårungen selger egenproduserte fiskeprodukter, blant annet Spagish – en miks av pasta og fisk . Dette i tillegg til fiskekaker, røykelaks og krydderlaks.

Hjemmesiden til UB Skårungen: http://www.skarungen.no/

UB Skårungen omtales i en artikkel hos Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag: http://www.lu.no/regionalpolitikk/item/3478-skarungen-beste-ungdomsbedrift-i-troms.html

UB Skårungen er også omtalt på Skjervøy Videre Gående Skoles hjemmeside: http://www.skjervoy.vgs.no/Forside/Nyheter/tabid/926/ArticleId/1790/UB-Skarungen-best-i-Troms-1790.aspx