Formålet med turen var å øke ungdomsmedvirkningen. Dette ved å uformelt knytte kontakt mellom ungdomsråd og politikere. Lyngen og Kåfjord var vertskommuner dette året og turen var bukket gjennom reiselivsaktøren Lyngenfjord havsafari. RUST ønsker å bruke egen region eller bedrifter i egen region til slike turer for å bli kjent med Nord-Troms og for å se hvilke muligheter som finnes her.

Engasjerte ungdom og sportye ordførere deltok på aktiviteter og hyggelig samvær. Nord-Troms Ungdomsråd utfordret blant annet ordførerne med boksengår og teamkonkurranse i vardebygging. Regional Ungdomskonsulent Lisa Marie Pedersen kjørte opplegg med rollebytte, og dialog om ungdomsarbeid i kommunene.

Se billedserie, Foto: Lisa Marie Pedersen.