Trygghetsalarm

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

  Målgruppe

  Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Telefon: 77 77 57 40

  Skjema

  Søknad om helse- og omsorgstjenester

  Søknaden sendes til

  Skjervøy kommune

  Helsesenteret

  Sandvåghaugan 1

  9180 Skjervøy

   

  Svar mottas elektronisk

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Hjemmesykepleien
  Telefon:77775730
  Besøksadresse:Sandvåghaugan 1 9180 SKJERVØY
 • Andre opplysninger
Web levert av CustomPublish AS