Brukerundersøkelser viser at barn i fosterhjem i veldig stor grad har det bra. 8 av 10 barn og unge i fosterhjem har det bra der de bor, er trygge og har tillit til fosterforeldrene viser den siste brukerundersøkelsen.

Det har vært en tredobling i bruk av fosterhjem de siste 25-30 årene. Det er utfordringer med å rekruttere nok fosterhjem til ungdom.

Fakta:          

  • Rundt 53 000 barn og unge i Norge fikk tiltak fra barnevernet i 2013
  • Det bor om lag 10 000 barn i fosterhjem og rundt 1200 bor i nord.
  • Bufetat rekrutterer flere fosterhjem enn noensinne. Utviklingen over mange år har vist at barnevernet klarer å tilby de aller fleste barn en familiesetting, gjennom bruk av fosterhjem med ulik grad av forsterkning.
  • Om lag 1000 nye plasseringer årlig, behov for 250 nye hjem i nord
  • Om lag 25 % av alle plasseringene skjer i slekt og nettverk
  • 44 % av alle fosterhjem var i 2012 forsterket – gjennom frikjøp fra arbeid i kortere eller lengere tid, eller gjennom ekstra veiledning.
  • Det er omtrent like mange gutter som jenter

Med vennlig hilsen

Bente Wistven

Kommunikasjonssjef

Bufetat

Region nord

Direktenummer: 46615503

Sentralbord: 46615500