Hvem kan søke om støtte?

Butikker lokalisert på øyer og steder med lang avstand til nærmeste alternative dagligvaretilbud i Troms fylke kan søke om støtte. Butikken må være lokalisert geografisk i Troms.

Hva kan det gis støtte til?

Drift av dagligvarebutikk.

Søknadsfrist for butikker og kommuner

Ordningen har en frist for butikker og en for kommunene:

  • fristen for butikker til å sende søknad til sin kommune er satt til 15.mars. Butikkene i Skjervøy kommune sender søknad til post@skjervoy.kommune.no 
  • fristen for kommunene til å sende sine innstillinger til fylkeskommunen er satt til 5.april 2024.

Her finner du søknadsskjema for tilskudd til drift av dagligvarebutikker i utkantstrøk (klikkbar link).

Hvilke krav må søknaden oppfylle?

For å kunne søke om støtte må butikken:

  • Være i utkantstrøk: Enten ligge 15 km (bilveg) fra nærmeste dagligvarebutikk, eller ligge i et øysamfunn uten fastlandsforbindelse, eller ligge på sted uten bilveg til nærmeste dagligvarebutikk, eller ligge på et sted med særlig vanskelig kommunikasjon til alternativ dagligvarebutikk.
  • Kundegrunnlaget må bestå av maksimalt 250 fastboende innbyggere
  • Ha en total omsetning (eksklusive moms) av dagligvarer som ikke overstiger 5,9 millioner kroner årlig
  • Være dimensjonert og føre et sortiment som er i overensstemmelse med lokalmarkedets behov for dagligvarer
  • Drives på helårsbasis og ha tilfredsstillende åpningstider

Fylkeskommunen forutsetter at kommunen som butikken ligger i finansierer halvparten av tilskuddet. Tilskudd vil i de fleste tilfeller bestå av en halvdel fra egen kommune og en halvdel fra fylkeskommunen.  De søm søker må sette seg inn i retningslinjene. Her finner du retningslinjene for dagligvarestøtte i utkantstrøk (klikkbar link).