Midlene skal gå til mudring for å utbedre forholdene i havna. Kommunestyret har vedtatt tilsvarende beløp som Kystverket til tiltaket. Målet er å komme i gang med mudringen tidlig i 2023. 

Kommunen har samarbeidet med rederiet Arnøytind om prosjektet, da mudringen av havna er viktig før nybåten til Arnøytind kommer. Båten er under bygging og forventes levert tidlig til våren.