Tildeling av minnemedaljer i anledning frigjøringsjubileet

Vi ber om forslag på kandidater

Regjeringen har besluttet å innføre en minnemedalje for innsats under krigen. Kommunene gis i oppdrag å fremme begrunnede forslag til Fylkesmannen på personer som bør tildeles medalje etter de fastsatte krtieriene, og ordfører bes om å forestå overrekkelse 8. mai eller ved annen egnet anledning. 

Kommunen ber om forslag til ordfører eller administrasjonen innen 8. april. 

Kriterier for medaljen

Web levert av CustomPublish AS