Nord-Troms kommunene jobber sammen om entreprenørskapssatsing i grunnskolen og for unge voksne. Nord-Troms videregående skole jobber også med samme satsinga og har gjennom sitt undervisningstilbud jobbet fram flere ungdomsbedrifter som den siste tida har vunnet flere priser for det arbeidet de har gjort. Nå skal en av disse ungdomsbedriftene til NM for ungdomsbedrifter. Noen av elevene er fra Skjervøy. Vi er imponert over jobben elevene har gjort, alle prisene de har vunnet og over jobben Nord-Troms videregående skole har gjort på området. Lykke til på NM! Vi heier på dere!

Bildet har vi lånt fra Framtid i i Nord, der foto er levert av Ungt entreprenørskap Troms.

Dere kan lese mer om saken på Framtid i Nord: http://www.framtidinord.no/pluss/2017/05/03/%E2%80%93-WiFriis-ambisjoner-for-NM-er-%C3%A5-vise-oss-fram-14673195.ece