Hva er Emax?
Emax er en arena for unge mennesker mellom 18 og 25 år som er genuint opptatt av entreprenørskap og det å starte og lede egen virksomhet en gang i framtiden. Dette gjør vi over fire dager der deltakerne utfordres på egne ferdigheter og kunnskaper om entreprenørskap i et fint samspill med workshops, inspirerende foredrag, sosiale aktiviteter og bygging av gode, positive nettverk.

Trening med simulatorspill
Emax handler i stor grad om å delta i et simulatorspill. Deltakerne leder en reell bedrift, og må ta store avgjørelser. De blir utfordret på egne vurderinger og samarbeid. I tillegg vil vi bringe inn interessante bedrifter fra næringslivet. De vil presentere reelle problemstillinger som deltakerne skal svare på.

Vinneren får spennende reise
Både det som gjøres i spillet, og svarene gruppene gir på problemstillingene presentert av bedriftene, vil bli evaluert av en egen gruppe. Den deltakergruppen som til slutt sitter igjen som vinnere vil bli invitert med på en meget interessant reise som Innovasjon Norge vil dekke. Her snakker vi ikke om en reise i Norge.

Hva koster det?
Innovasjon Norge dekker alle kostnader. Det eneste som deltakerne selv må betale er reise til og fra Lillehammer.

Hvordan søker man?
Søknad leveres inn via Innovasjon Norges hjemmesider: www.innovasjonnorge.no/emax

Etter at vi har mottatt søknad vil vi kontakte søkerne for et intervju. En eventuell deltakelse i EMAX Norge avgjøres etter intervjuet.

Søknadsfrist: 6. mai.


Med vennlig hilsen

Tove Forså
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge Troms
Postboks 6304
9293 TROMSØ
Telefon:+47 77 60 61 00
Telefon direkte:+47 77 60 61 23
Telefaks:+47 77 60 61 60
Mobil:+47 90 73 21 84
E-post: tove.forsa@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no