Skjervøy kommune får hovedinntektene sine fra staten gjennom rammetilskudd. Dette innbyggertilskuddet beregnes ut ifra hvor mange som bor i kommunen per 1. juli. Disse pengene bruker vi på alle som bor i vår kommune. En barnehageplass for barn under 3. år koster kr 240 000, en skoleelev koster kr. 130 000 og en institusjonsplass på helsesentret koster kr. 1 000 000.

Det er derfor av stor betydning for inntektene til kommunen at alle som bor i kommunen er registrert bosatt her. Er du på tur å flytte til Skjervøy kommune vil vi svært gjerne at du registrerer flytting hit før den 1. juli.

Er du arbeidsinnvandrer og skal jobbe mer enn 6 måneder i kommunen, skal du også registrere flytting til kommunen du bor i. For å kunne melde flytting trenger du pass eller ID-kort, registreringsbevis utstedt av politiet, arbeidskontrakt på 6 mnd. eller mer og leiekontrakt på bolig. Detaljerte opplysninger finner du skatteetaten.no.

For at vi skal kunne gi deg gode tjenester er det viktig at pengene fra staten følger med. Alle som registrerer flytting til Skjervøy kommune innen 1.juli 2017 vil være med i trekningen av 10 gavekort på kr 1000 fra lokale butikker.

 

Flytting innad i Norge gjøres elektronisk på skatteetaten.no 
 

Med vennlig hilsen

Ørjan Albrigtsen
Ordfører

Jeg kan nås på orjan@skjervoy.kommune.no eller mob. 47013662