Vi har i det siste hatt problemer med telefonsystemet for hovednummeret (7777 5500), men nå skal alt være i orden.

For å løse problemene har vi måttet legge om deler av den tekniske løsningen, en bonus med dette er at du nå vil få ventemusikk i stedet for ringetone når du settes over.