Sykehjem - korttidsopphold

Generelt

Oppdatert: 2020-05-11T11:30:42.000+00:00

Beskrivelse

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Målgruppe


Kriterier


Pris

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Eksterne lenker
Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Web levert av CustomPublish AS