Til informasjon og videreformidling til aktuelle kandidater

Innovasjon Norge vil bidra til økt verdiskaping i små og mellomstore bedrifter gjennom å øke kompetansen og profesjonaliteten i styrearbeidet. For å bidra til dette skal vi høsten 2012 gjennomføre et kvalifiseringskurs for styrekandidater i Tromsø. Kurset gjennomføres i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

 Innhold
Styrekompetanse I skal gi kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser (visjoner/strategier), bedriftens styringssystem (organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold), den praktiske organisering og prosessene i styrerommet. Kurset består av to samlinger (tilsammen 5 dager) og en 72 timers hjemmeeksamen. Kurset gir 7,5 studiepoeng.
 
Kursledere
Kursledere er Kjell Standal og Eldbjørg Gui Standal. De har begge lang erfaring fra styrearbeid og som kursledere.
  
Tidspunkt
Samling 1: 3.-5. oktober 2012
Samling 2: 12.-13. november 2012
 
Eksamen: 30. november – 3. desember 2012
 
Kostnad
Egenandelen er kr 7 000,-. I tillegg kommer litteratur på ca. kr 750,- og eventuelle reise- og oppholdsutgifter.
 
Søknadsfrist
Onsdag 5. september 2012.
 
Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:
 
Med vennlig hilsen
Tove Forså Seniorrådgiver Innovasjon Norge Troms
Postboks 6304 9293 TROMSØ
Telefon:+47 77 60 61 00
Telefon direkte:+47 77 60 61 23 Telefaks:+47 77 60 61 60 Mobil:+47 90 73 21 84