DMS på Finnsnes tilrettelegger for spesialisthelsetjenester, har et interkommunalt samarbeid og jobber for kompetanseheving i helsesektoren.

Inn under DMS har de blant annet OGT (områdegeriatrisk tjeneste), fødestue, tilbud om dialyse, lys / lysbehandling og røntgen. Det er også knyttet ambulerende helsetjenester som øre-, nese og hals, øyelege og gynekolog.

Videre har de interkommunal legevakttjeneste som innebefatter fire kommuner (Lenvik, Torsken, Tranøy og Berg). Dette innebefattet 21 kommuneleger og fire turnuskandidater. Lenvik er da vertskommune. De har prøvd ut flere muligheter, men i 2008 etablerte de dette samarbeidet som de kaller Senjalegen hvor de har overtatt ansvaret for legetjenesten i kommunene.

De har også prosjekter på KOLS, rehabilitering, psykiatri / rus og renovering av bygg. En del av bygningsmassen var gammel og trengte vedlikehold.

Ellers orienterte administrasjonen i kommunen oss om en etablering som het Løkta som ble etablert i 2008 og lå under Regionrådets ansvarsområde. Løkta er et interkommunalt kvalitetsutviklingssenter for helse- og omsorgstjenester i Midt Troms. Løkta skal være et redskap og en støttespiller i planlegging og utføring av kvalitetsutviklingsarbeid på helse- og sosialområdet for den enkelte kommune og for helse- og sosialpersonell i Midt Troms. Til slutt fikk vi en omvisning på det nye omsorgssenteret og på DMS.

Fra Skjervøy deltok Tommy Hansen(påtroppende helse- og omsorgssjef), Åshild Hansen(leder for sykestue/sykehjem, Eldbjørg Nyvoll (leder for hjemmetjenesten) og Ingrid Lønhaug(varaordfører). Det er nesten bestandig noe å hente ved å få informasjon om hvordan andre organiserer ting. Det var særlig organiseringa rundt Løkta vi fant interessant, erfaringer med samhandlingsreformen, og erfaringer de hadde gjort med et bredere samarbeid rundt DMS. Det kan også være nyttig å slå opp på hjemmesida til Lenvik kommune og lese mer.

Oppsummert av varaordfører Ingrid Lønhaug