Representanter fra Halti Næringshage og kommunene i Nord Troms møtte studenter fra regionen som studerer i Tromsø. Vi inviterte til en uformell sammenkomst på Compagniet tirsdag 14.sept. Der ble det servert gratis pizza. 51 studenter fra regionen møtte! 20 av disse fra Skjervøy. Det var et møte der fremtidige arbeidsplasser ble drøftet og hva som må til for at studentene flytter tilbake til regionen. En bra møteplass for studentene også!