Det var på forhånd valgt følgende strategiområder:
  • Fiskeri og havbruk
  • Handel, service og kultur
  • Reiseliv
  • Infrastruktur
  • Offshore
  • Landbruk
Vi hadde også denne gang vært heldige og fått Thorbjørn Johnsen som veileder i prosessen.
 
Ca 30 interesserte møtte opp og bidro til at det ble et konstruktuvt møte med mange, gode tiltak for hver strategi. Dette skal bli et arbeidsdokument for kommunestyret de neste fire årene.
De som møtte, fikk som takk for innsats og oppmøte, servert julemat. Dette bidro til at de frammøtte også fikk en sosial møteplass.
Veien videre:  Arbeidet nå er å få dette sydd sammen til et forslag som skal behandles politisk. Det forventes at dette arbeidet ferdigstilles våren 2008.