Med all optimisme som skjer i Skjervøy-samfunnet er det et stort behov for boliger. Det være seg hybler til utleie til VGS, eller hybler/mindre leiligheter til arbeidere/firmaer som over lengre eller kortere perioder arbeider i kommunen.

Har du ledig rom eller leilighet til leie er det nå blitt enklere krav på endring ved utleie, ombygging og utleie av egen bolig. 

For mer informasjon om forenklede regler se følgende linker fra kommunal- og moderniseringsdepartementet:

- Enklere krav ved endring og utleie av boliger   

- Enklere å bygge om og leie ut egen bolig fra nyttår