Tilkallingsvikarer pleieassistenter/helsefagarbeider som kan jobbe i turnus. Det vil være mest behov for arbeid kveld, natt og helg. Har du helserelatert erfaring og/eller utdanning så er det en fordel, men ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt. Kontaktperson: Virksomhetsleder Åshild Hansen tlf: 77 77 57 42/97 67 74 26, epost: ashild.hansen@skjervoy.kommune.no