Stadfestet reguleringsplan "Fiskenes"

Skjervøy kommunestyre har i møte den 15.06.2011, sak 20/11, vedtatt reguleringsplan "Fiskenes". Kommunestyrets vedtak kan påklages i.h.h.t Pbl § 1-9.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.
Stadfestet reguleringsplan Fiskenes
Web levert av CustomPublish AS