TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet innen følgende anleggskategorier:

•  Ordinære anlegg - nye og rehabilitering

•  Nærmiljøanlegg

Merk! Søknader, både nye og fornyede, skal fremmes elektronisk.

Ny søknadsportal åpner 1.oktober 2017

Søknadsskjema og bestemmelser finnes på www.idrettsanlegg.no

Søknadsfrist:15. oktober 2017

Kommunene oversender søknader i prioritert rekkefølge til fylkeskommunen med frist 15.01-2018

 

Ved spørsmål vedrørende søknad, kontakt kultur og- undervisning

v/Monica Wolf 77775542/Tone Nilsen 77775546

 

Se: www.tromsfylke.no