Søppelcontainer for hytter/fritidsboliger

 

Avfallservice vil flytte containeren for fritidsboliger fra Dampskipskaia til Vågen.

Denne vil være merket og skal brukes av de med fritidsboliger som kommer sjøveien og betaler avgift til Avfallsservice.

Containeren vil som en prøveordning være ulåst, men dersom den fylles med "fremmedsøppel" vil det innføres nøkkelordning.

Båtforeninga vil som vanlig sette ut sine søppeldunker i sesongen, og disse skal brukes av båtfolket.

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS