Søppelaksjonen 2015

Premiering etter trekning

Skjervøy kommune vil takke alle som har deltatt i den årlige aksjonen og har trukket ut 2 grupperinger som får tildelt kr.2000,- for innsatsen. I år ble det:

  1. Alkeveien Vel i Hollendervika                                   Området i nærmiljøet
  2. Friluftsgjengen v/Skjervøy Barneskole                Kommunens arealer i Sandvågen

Den årlige søppelaksjon har fungert godt i år som andre år. Mye regn og kaldt vær førte imidlertid til at vi måtte forlenge tidsramma for plukkinga. 16 ulike lag, foreninger, skoler, partier m.fl. har deltatt. Vi mener å se at det nytter å plukke hvert år – det blir mindre søppel alt i alt. Noen nye områder har imidlertid mye søppel. 

Skjervøy kommune

v/ varaordfører Ingrid Lønhaug

Web levert av CustomPublish AS