Miljøgruppa håper så mange som mulig vil delta i årets søppelaksjon.

Søppelaksjonen vil være på Skjervøy og Kågen i uke 24. Informajson om ansvar og roder ligger vedlagt i pdf i høyre sidemeny.

Søppelaksjonen vil være på Arnøy i uke 25. Mer informasjon ligger vedlagt i pdf i høyre sidemeny, 

Barnehager, skoler, bygdelag, utmarkslag, båtforeninger, enkeltpersoner deltok i 2016 i en vellykka aksjon og vi håper aksjonen blir like vellykka i år.

Takk til alle for vel utført ryddeaksjon i 2016!

Håper vi med felles innsats får en like god ryddeaksjon i 2017 med målsetting om en rein og fin kommune - fri for søppel og skrot!

Følgende er viktig for årets ryddeaksjon:

  1. Ryddeaksjonen foregår i uke 24 fra 12. til 16.juni.
  2. Aksjonen MÅ foregå denne uka fordi teknisk etat har avsatt denne uka til henting av søppel.
  3. Søppelet som samles inn skal være søppel som ligger i grøfter, veikanter, fellesareal og friområder. IKKE søppel fra private husholdninger.
  4. Søppel skal så langt det er mulig plasseres i søppelsekker.
  5. Alle som deltar i ryddeaksjonen kan hente søppelsekker og engangshansker på teknisk etat i ukedagene fra 10-14.
  6. Når innsamling er avsluttet ringer kontaktperson for hver rode til teknisk etat v/Klaus Pedersen, mobil 97 77 15 03.  Klaus henter da søppelet som bringes til konteiner satt ut sentralt på Skjervøy.
  7. Avfallsservice vil, hvis de har kapasitet, ta med søppelet som er plassert langs deres rute fredag den 16.juni
  8. Gi beskjed på SMS til en av medlemmene i Miljøgruppa når arbeidet er utført.
  9. Hvis det er noe du mener Miljøgruppa bør vite i forbindelse med ryddeaksjonen så kontakt oss gjerne.

Lykke til med aksjonen for en rein og flott kommune!!!

Kontaktpersoner:

Lise Román, mobil 99240018, e-mail: liseroman3@ gmail.com

Roy Waage, mobil 91758280, e-mail: roywaage@online.no

Peder André Amundsen, mobil 41416688, e-mail: peder_amundsen @yahoo.no

Johnny Sjøberg, mobil47634932, e-mail: johnsjo49@yahoo.no

 

Vennlig hilsen Miljøgruppa i Skjervøy kommune