Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

blåmann mai-juni 09 og litt rødhette 118

Informasjon om søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Lavere foreldrebetaling-to ordninger

Disse to ordningene gjelder både for kommunale og private barnehager.

 

1)     Reduksjon i foreldrebetaling på grunnlag av inntekt.

 Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for opphold i barnehage. Fra 2019 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner.

2)     Gratis oppholdstid 20 timer per uke for 2, 3-,4- og 5-åringer.

Fra august 2019 har alle 2, 3-,4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Dette kalles «gratis kjernetid». Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 548.500,- kroner. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Søknadsskjema

Felles søknadsskjema for begge ordningene finner dere på Skjervøy kommunens hjemmeside eller dere får det på kultur- og undervisning.

Søknadsfrister: Ordningen gjelder for ett barnehageår. Tidligere søkere må søke på nytt for hvert barnehageår. Frist 15 april

 

Regelverk.

Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetaling i barnehage, og legger til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbudet om barnehage plass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

 

Web levert av CustomPublish AS