Slamavskilleren står lagret ved Skjervøy helsesenter og kan besiktiges der.

Kjøper må stå for transport og fjerning av  rør tilhørende slamavskilleren.

Slamavskilleren er tom  men ikke rengjort.

Tilbud sendes på mail til einar.lauritzen@skjervoy.kommune.no innen fredag 09.07.21. kl. 12:00,  innkomne tilbud etter kl. 12 00 vil ikke bli vurdert.

Pris under kr 20 000 vil ikke bli vurdert.