VELKOMMEN TIL SKOLESTART / SFO I SKJERVØY KOMMUNE

OPPSTART: MANDAG 21.08.17

SKJERVØY BARNESKOLE KL. 08:30
SKJERVØY UNGDOMSSKOLE KL. 08:30
ARNØYHAMN OPPVEKSTSENTER KL. 08:20

http://www.skjervoy.kommune.no/skolerute-20172018.5959230-178105.html