Dette er et resultat av en bevisst politikk med sikte på å gjøre Skjervøy til distriktssenter i Nord-Troms. Skjervøy kommune har av Troms Fylkeskommune blitt fastsatt til å være det maritime senteret i Nord- Troms. Som et ledd i dette har staten engasjert seg i utbyggingen av fiskeforedlingsindustrien."