Skjervøy ungdomsskole ble etablert i januar, 1976. Skolen har nå mellom 25-45 elever på hvert års trinn. Lærerne er organisert i team, 5-6 ansatte, tilknyttet hvert trinn. Teamet ledes av en teamleder. Sammen med rektor og inspektør utgjør teamlederne ledelsen ved skolen. Det er en eller to kontaktlærere i alle klasser, avhengig av klassestørrelse.
Skolens lærere har kontortid til 15.30 tirsdag, onsdag og torsdag. Skoleåret er inndelt i perioder, og elevene har stor grad av medbestemmelse i forhold til læringsarbeid og i gjennom råd og utvalg.

Skolen har også en egen hjemmeside hvor du kan lese mer (klikkbar lenke). 
Her finner du også kontaktinfo, med mer.