Onsdag 10. januar er det siste valgrunde med et åpent møte på bøteriet, der forsamlingen skal velge den siste representanten samt vara til Skjervøy ungdomsråd. Møtet vil starte 20.00.

Fredag 12. januar vil det nye ungdomsrådet ha sitt første møte. Årsaken til at møtet blir så kort tid etter valget, er at det skal velges 2 delegater til Finnsneskonferansen 21- 23. februar.

Dette møtet vil markere åpningen av et meget spennende år for ungdommen i Skjervøy. De har nå fått et eget utvalg, i tillegg til at ungdommens hus og Arnøy ungdomsklubb vil åpne i løpet av kort tid. Ungdommens hus venter enda på godkjent bruksendring før åpning.

Driftstyret i ungdommens hus og ungdomsrådet vil selvsagt være sentral når det i forbindelse med konserter og ulike arrangementer/ aktiviteter for ungdommen fremover, og vil i 2007 få mange spennende utfordringer å bryne seg på.

For å være litt avslørende, så vil det kommende halvåret bære preg av et høyt aktivitetsnivå.


Med vennlig hilsen
Ken Yngve Kristiansen
Ungdomsleder, Skjervøy kommune