Hovedinnkalling:

MoteinnkallingSkjervoyKommunestyre15062011komplett_innk.pdf

OBS! Stor filstørrelse, kan ta lang tid å laste ned!

Vedlegg till sak:

Sak 28/11: Salg av fiskerianlegget i Skjervøy havn - Havnegaten 38

Skriv fra Atlantic Seafodd AS