Møteinnkallingen er nå oppdatert: MoteinnkallingSkjervoyKommunestyre13062012_Oppdatert.pdf

OBS! Stor filstørrelse, kan ta lang tid å laste ned!

(Ved bruk av mobilt bredbånd, ca 1-2 min ventetid, for å lese dokumentet. Ved bruk av oppringt modem, opptil 5-10 min, eller mer.)

Endringersom er foretatt:

Møtetidspunkt er kl 10:15.

Politiske saker:

  • Sak 12/12, Revisjon av renovasjonsforskrift utgår da den skal ut på høring først.
  • Ny sak nr 12/12: Suppleringsoppnevning og ordinær oppnevning meddommere og lagrettemedlemmer.
  • Ny sak nr 31/12; Opprettelse av faste politiske utvalg.

Nye referatsaker:

  • 9/12 Årsmøteuttalelse Skjervøy AP.
  • 10/12 Leieavtale mellom Skjervøy kommune og Årviksand Montessoriforening, skolebygg i Årviksand.