Teknisk etat:

Renholder på kommunale bygg  -   tilkallingsvikar. Har du erfaring fra renhold så er det en fordel, men ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt. Bør gjøre deg forstått på norsk.  Kontaktperson Heidi Moen   tlf: 4708 9159, epost: heidi.moen@skjervoy.kommune.no