Skjervøy kommune bygger ut Rypeveien

Frist for entreprenørene med å levere tilbud, er innen 03. sep.

Rypeveien er en del av Hollendervika boligfelt og strekker seg langs begynnelsen av Stussnesveien på Skjervøy. Feltet består av 15 boligtomter og opparbeidet lekeplass.

Tiltaket er nå ute på anbud.
Skjervøy kommune bygger ut Rypeveien - tomteoversikt

Entreprenørene har frist til den 03. september, med å levere tilbud.

Dersom kostnadene ligger innefor kommunens budsjett kan arbeidene med opparbeidelse av veg, vann, avløp, veglys, etc være i gang først i oktober.

Tomteprisen vil være avhengig av hva det koster å bygge ut feltet. Det vet vi når tilbudene kommer inn.

De som er interessert i tomt må melde sin interesse, skriftlig til kommunen, med angivelse av tomtenummer.

Når vi vet om det blir utbygging vil de som har meldt sin interesse bli tilskrevet med tilbud om å kjøpe tomt. Da vil det være ”først til mølla” prinsippet. Det vil si at den som først har
meldt seg på ei tomt får førsteretten til kjøp av tomta.

For nærmere informasjon kontakt:

Eivind Mathisen, tel: 777 75 525, e-post: eivind.mathisen@skjervoy.kommune.no

eller

Terje Trætten, tel: 777 75 529, mob: 906 90 366, e-post: terje.tretten@skjervoy.kommune.no

Tomteoversikt: Skjervoy_kommune_bygger_ut_Rypeveien_tomteoversikt.pdf

Web levert av CustomPublish AS