Skjervøy Helsesenter åpnet i 2000 og er nå for lite. Kommunen har engasjert arkitekt og rådgivere til å utarbeide forprosjekt for utvidelsen i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Utvidelsen omfatter arealer for sykestue, sykehjem, skjermet enhet, kjøkken, hjemmesykepleien, omsorgsboliger, fysioterapitjenesten, legekontorer, tekniske funksjoner og ambulansetjenesten.

Planer

Snitt og fasader

Sitplan 1-1000

Forprosjekt BESKRIVELSE 071126

(Filene som ligger under linkene, har stor fil størrelse, så det kan ta litt tid, før filene er ferdig nedlastet)