Skjervøy har fått fylkeskommunale midler til flere prosjekter

Blant annet gapahuken i Årviksand

I Skjervøy kommune har forskjellige aktører blitt  tildelt midler i 2013 fra Troms fylkeskommune ved kulturetaten.

 

Kulturminnefondet:

  • Stiftelsen Vorterøy kai                                                                                       kr.  45 000,-

Spillemidler:

  • Skjervøy Stadion, klubbhus/speakerbu                                                          kr. 333 000,-
  • Årvikmarka 1                                                                                                       kr. 198 000,-

FYSAK-midler:

  • Svømmeopplæring for voksne, innvandrere og barn v/FYSAK                  kr.   10 000,-
  • Åpen hall v/ Skjervøy ungdomsskole                                                              kr.   10 000,-

Tilskudd til skilting og gradering av turløyper i Troms                                             

  • Skjervøy kommune                                                                                            kr. 100 000,-  

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet.

  • Kågen Utmarkslag                                                                                             kr.  30 000,-
  • Årviksand Bygdelag                                                                                           kr.  30 000,-

 

Årvikmarka er et Nærmiljøanlegg og et prosjekt som skal gå over flere år. Prosjekter tar utgangspunkt i å renovere og bygge opp gamle kjerreveier og stier i marka slik at så mange som mulig kan benytte seg av den fantastiske naturen i Årviksand De søker spillemidler og andre midler, for eksempel friluftsmidler, til sitt prosjekt. Årviksand bygdelag som står bak prosjektet, melder om at de er nesten i mål med årets prosjekt, Årvikmarka 1. I den forbindelse har vi lyst til å vise noen bilder vi har fått fra dem. Noen er tatt i september fra arbeidet med turstien og noen i oktober fra byggingen av gapahuk.

 

 

helge
Ivrig dugnadsarbeid med Årvikmarka
Dugnad
brua
Ny-Brua i Årvikmarka
utgang mot nord
Utgang mot nord
Snekkermester Knut Johannessen
Snekkermester Knut Johannessen
Svein nyter utsikten fra gapahuken
Svein K. nyter utsikten fra gapahuken
Utsikt mot Høgtinden
Utsikt mot Høgtinden
Web levert av CustomPublish AS