Skjervøy folkebibliotek 175 år

Skjervøy folkebibliotek

Skjervøy folkebibliotek

Jubileumsuke i uke 46
Schjervø Almuebibliothek ble opprettet i 1841 og startet med 10 bøker.
Det er ei tid siden 1841 og mye har forandret seg.
Skjervøy folkebibliotek markerer 175 år ved å ha ei jubileumsuke i november, uke 46.

Program for uka

Les bibliotekets historie på biblioteket sin hjemmeside: Skjervøy folkebibliotek sin historie

Web levert av CustomPublish AS