Sjømatseminar 2016

Skjervøy kommune planlegger sammen med Nord-Troms videregående skole, Regionkontoret for skoleutvikling, Halti næringshage og næringsaktører i Nord-Troms et sjømatseminar med fokus på fremtidig behov for rekruttering og leverandørutvikling.

Programmet er under ferdigstillelse, og vi gjennomfører et dagsarrangement der den første delen har fokus på rekruttering og del to har fokus på næringsutvikling.

Nord-Troms har mange sterke aktører innen havbruksnæringen. I tillegg har regionen flere bedrifter innenfor hvitfisknæring og har lang tradisjon innen fiskeflåten.

Målet er at de som har vært på seminaret tenker at fremtida ligger i havet. Vi ønsker spesielt å sette fokus på utviklingsmulighetene for Sjømatnæringa i Nord-Troms.

Fiskeriminister Per Sandberg kommer. Det samme gjør bl.a. fylkesråd for næring Willy Ørnebakk, Sjømatrådet, seniorforsker Bjørn-Steinar Sæther i Nofima og Bjørnar Johansen som er priumus motor for etableringen av Blått kompetansesenter på Frøya. Kommer du? Sett av datoen. 6.september på Skjervøy i Nord-Troms!

For program trykk her.

Påmeldingsfrist er satt til 30.august. 

Kontaktpersoner:
Ordfører Ørjan Albrigtsen, 77 77 55 00.
Silja Karlsen 906 33 595

For påmeldingsskjema klikk her

Web levert av CustomPublish AS