Dette vil gjøre det enklere for deg som deltaker å finne informasjon, melde seg på og se programmet. 

Sjømatkonferansen.no