Rus- og Psykiatritjeneste

name  73  1

Besøksadresse:

Skoleveien 4

Postadresse:

Postboks 145, 9189 Skjervøy

 

Leder for psykiatritjeneste:

Sissel Eriksen

Telefon: 777 75 569

mobil: 482 401 26
E-post:
sissel.eriksen@skjervoy.kommune.no

 

Psykiatritjenesten har gjennomgått en omorganisering i de siste to årene. Og har siden 2005 vært egen virksomhet med virksomhetsleder og base i Skoleveien 2.

Tjenesten består av

  • Psykiatrisk hjemmetjeneste (Åpen omsorg) som gir dagtilbud til de som bor hjemme
  • Aktivitetstilbud

Målsettingen med psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid i kommunen har hovedfokus på at personer med rus- og psykiske lidelser i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv.

Arbeidet omfatter forebygging, utredning og behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veiledning.

Tjenestenes innhold

Ved siden av å hjelpe med de rus- og psykiske problemene, gir vi hjelp på andre deler av livet som er vanskelig. Det kan være i forhold til økonomi, arbeid, meningsfull fritid, fysiske sykdommer, tannlegetjenester, oppfølging i bolig, m.m. Vi er opptatt av å gi en god helhetlig tjeneste.

 

Web levert av CustomPublish AS