REGULERINGSPLANER I SKJERVØY KOMMUNE

Skjervøy kommune har mange reguleringsplaner, hvor de fleste er over arealer på tettstedet Skjervøy.

Nedenfor vil dere finne en del av planene våres, med henvisning til de enkelte bestemmelsene.

Stadfestet reguleringsplan Fiskenes

Stadfestet reguleringsplan "Fiskenes"

Skjervøy kommunestyre har i møte den 15.06.2011, sak 20/11, vedtatt reguleringsplan "Fiskenes". Kommunestyrets vedtak kan påklages i.h.h.t Pbl § 1-9. ...
Stadfestet reguleringsplan Uløybukt ferjeleie

Stadfestet reguleringsplan Uløybukt ferjeleie

Skjervøy kommunestyre har i møte den 15.06.2011, sak 21/11, vedtatt reguleringsplan Uløybukt ferjeleie. Kommunestyrets vedtak kan påklages i.h.h.t Pbl...
RevPlanbest170311YtreHavn

Stadfestet reguleringsplan "Rorbuer Ytre havn"

Skjervøy kommunestyre har i møte 17.03.2011, sak 7/11, vedtatt reguleringsplan for Rorbuer i Ytre Havn. Hensikten med planen er tilrettelegging for ut...

Reguleringsplan over Haugnes

Reguleringsplanen over Haugnes på Arnøya, er over en del av eksisterende bebyggelse, nytt hytteområde, nausområder og LNF-områder

Reguleringsplan for Vågvannet Friluftsområde

Reguleringsplanen for Vågvannet Friluftsområdet, med dens bestemmelser begrenses av bebyggelsen i Lars Hallensvei, Rønning Østgaardsvei, Rv.866 og ste...

Reguleringsplan for Ringveien i Årviksand

Reguleringsplanen for Ringveien i Årviksand, med dens bestemmelser, omfatter området mellom veiene: Årvikveien, Skolebakken og Ringveien.

Reguleringsplan for Årviksand Havn

Reguleringsplan for Årviksand Havn med dens bestemmelser begrensens av Fylkesveien og moloene.

Reguleringsplan for St.Hanshaugen

Reguleringsplanen for St.Hanshaugen med dens bestemmelser omfatter: Kirkegårdsveien 36 - 49, St.Hanshaugen, Eideveien og boligene i Skoleveien med odd...

Reguleringsplan for Forlengelsen av Nordveien

Reguleringsplanen for forlengelsen av Nordveien omfatter boligene i Nordveien 41 - 51

Reguleringsplan for Sentrum Nord

Reguleringsplanen for Sentrum Nord med dens bestemmelser omfatter veiene Trollveien, Idrettsveien, Kirkegårdsveien 1 - 35, Nordveien 2 - 39.
Web levert av CustomPublish AS