Skjervøy kommune
Møtebok Kommunestyret
 
 
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
12:00 - 1600
 
Møteleder
Roy Waage
Møtende medlemmer
KP
1.      Roy Waage
2.      Irene Sandnes
3.      Ørjan Albrigtsen
4.      Jon Ole Andreassen
5.      Peder A. Amundsen
6.      Geir Helgesen
7.      Kjell Arne Sørensen
 
AP
1.      Åshild Simonsen
2.      Einar Lauritzen
3.      Arnulf Steffensen
 
KRF
l. Helge Andersen
SP
1. Helge Guttormsen
2. Thor Nygaard
 
H
1.      Mona Jørgensen
 
FRP
1.   Jørn Cato Angell
2.      Elin Einarsen
3.      Vidar Langeland
 
SV
1.      Ingrid Lønhaug
2.      Pål S. Mathiesen
 
 
Til stede
Antall:
          19   av   19 medlemmer
Herav:
          19 faste       0 vara
Andre møtende
Rådmann Reidar Mæland
Sekretær Frode Schultz, 
 
Behandlede saker
Sak nr./år   (f.o.m. – t.o.m.):
                        37/07 – 46/07
Merknader til protokollen
 
Underskrift
 
 
Roy Waage   
Ekspedisjons-påtegning
Faste medlemmer
Partiene
Etatene
Presse: Nordlys, Framtid i Nord, NRK og Skjervøy Nærradio
 
 
 
 
 

Saker til behandling:
 
Utvalgs
saksnr:
Sakstittel
PS 37/07
GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET
PS 38/07
Endring av kommunestyrets reglement pk.3.1.1 antall medlemmer i faste utvalg
PS 39/07
Valg av formannskap for perioden 2007 - 2011
PS 40/07
UTNEVNING AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2007 - 2011
PS 41/07
VALG AV DRIFTSUTVALG FOR PERIODEN 2007 - 2011
PS 42/07
VALG AV OPPVEKST- OG LEVEKÅRSUTVALG FOR PERIODEN 2007-2011
PS 43/07
VALG AV KULTUR- OG FRITIDSUTVALG FOR PERIODEN 2007 - 2011
PS 44/07
Valg av kontrollutvalg for perioden 2007 - 2011
PS 45/07
VALG AV VALGNEMND
PS 46/07
Forslag om endring av satser for foreldrebetaling i barnehagene fra 01.10.07
 

 
 
 

Rådmannens
innstilling:
 
Kommunestyret godkjenner valgoppgjøret for perioden 2007-2011.
 
 

Behandling i Kommunestyret - 02.10.2007:
 
 


Ordførerens
innstilling:
 
Kommunestyret tar stilling til saken.
 
 

Behandling i Kommunestyret - 02.10.2007:
 
Ordfører foreslo 7 medlemmer i faste utvalg.
AP foreslo 5 medlemmer i faste utvalg.
 
 

 
Antall medlemmer i faste utvalg blir 7.
 
 
 

Rådmannens
innstilling:
 
Saken legges fram for kommunestyret som velger formannskap for
perioden 2007 -2011, medlemmer og varamedlemmer.
 
 

Behandling i Kommunestyret - 02.10.2007:
 
 

 
Formannskap for perioden 2007 – 2011 blir som følger:
Roy Waage                                         Kystpartiet
Irene Sandnes                                     Kystpartiet
Ørjan Albrigtsen                                  Kystpartiet
Ingrid Lønhaug                        Sosialistisk Venstreparti
Åshild Simonsen                                  Det Norske Arbeiderparti
Jørn Cato Angell                                 Fremskrittspartiet
Thor Nygaard                                     Senterpartiet
 
Som varamedlemmer for Kystpartiets gruppe velges:
 1. Helge Andersen
 2. Jon O. Andreassen
 3. Geir Helgesen
 4. Peder A. Amundsen
 5. Kjell A. Sørensen   
 
Som varamedlem for Sosialistisk Venstrepartis gruppe velges:
 1. Pål S. Mathisen
 
Som varamedlemmer for Det Norske Arbeiderpartis gruppe velges:
 1. Arnulf Steffensen
 2. Mona Jørgensen
 3. Einar Lauritsen
 
Som varamedlemmer for Fremskrittspartiets gruppe velges:
 1. Elin Einarsen
 2. Vidar Langeland
 
Som varamedlem for Senterpartiets gruppe velges:
 1. Helge Guttormsen
 
 
 
 

Rådmannens
innstilling:
 
Ordføreren oppnevner varaordfører for perioden 2007 – 2011.
 
 

Behandling i Kommunestyret - 02.10.2007:
 
 

 
Ordfører velger Ingrid Lønhaug SV til varaordfører for perioden 2007 – 2011.
 
 
 

Rådmannens
innstilling:
 
Kommunestyret velger driftsutvalg for perioden 2007 – 2011.
 
 

Behandling i Kommunestyret - 02.10.2007:
 
 

 
Driftsutvalget i Skjervøy kommune skal ha følgende sammensetning i
perioden 2007 – 2011:
 
Geir Helgesen                                    Kystpartiet                              Leder
 
Nils Harald Alm                                 Sosialistisk Venstreparti          Nestleder
 
Kristin Dalheim                                  Senterpartiet
 
Jan Roger Johansen                           Kristelig Folkeparti
 
Kolbein Mikal Simonsen                    Høyre
 
Elin Einarsen                                     Fremskrittspartiet
 
Elin M. Johannessen                          Kystpartiet
 
 
Som varamedlemmer til Kystpartiets gruppe velges:
 
1.     Kjell A. Sørensen
2.     Asbjørg Jensen
3.     Tommy Nilsen
4.     Margareth Pedersen
 
Som varamedlemmer for Sosialistisk Venstrepartis gruppe velges:
 
     1. Rita Mathiesen
     2. Elin Winje Skallebø
     3. Håvard Mathiassen
 
Som varamedlemmer for Kristelig Folkepartis gruppe velges:
 
     1. Roger Johansen
     2. Margrete Bentsen
     3. Marie Jørgensen Andersen
 
Som varamedlemmer for Fremskrittspartiets gruppe velges:
 
     1. Vidar Langeland
     2. Yngvar Einarsen
     3. Siv Hege Angell  
 
Som varamedlemmer for Senterpartiets gruppe velges:
 
     1. Line Karlsen
     2. Leif Peder Jørgensen
     3. Kjell Johansen
 
Som varamedlemmer for Høyres gruppe velges:
 
    1. Aleksander Sebergsen
    2. Vegard Ballovarre
    3. Elin Aleksandersen
 
 
 

Rådmannens
innstilling:
 
Kommunestyret velger oppvekst- og levekårsutvalg for perioden 2007-2011.
 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 02.10.2007:
 
 

 
Oppvekst- og levekårsutvalget i Skjervøy kommune skal ha følgende sammensetning i perioden 2007 – 2011:
 
 
 
 
Helge Arnold Andersen                     Kristelig Folkeparti                   Leder
 
Einar Arne A. Lauritzen                     Det Norske Arbeiderparti         Nestleder
 
Bjørg Mikalsen                                  Senterpartiet
 
Pål Schreiner Mathisen                      Sosialistisk Venstreparti
 
Vidar Langeland                                Fremskrittspartiet
 
Elisabeth Larsen                                Kystpartiet
 
Ann K. Kristiansen Tyldum                Kystpartiet  
 
 
Som varamedlemmer til Kystpartiets gruppe velges:
 
1.Arnt Hugo Sørensen
2.Inger J. Johansen
3.Gerd Mari Karlsen
4.Rolf Johansen
 
Som varamedlemmer for Sosialistisk Venstrepartis gruppe velges:
 
     1. Ulla Laberg
     2. Cissel Samuelsen
     3. Jon Haugen 
    
Som varamedlemmer for Det Norske Arbeiderpartis gruppe velges:
 
     1. May Britt Klevstad
     2. Solveig Fagerheim
     3. Trygve Isaksen
 
Som varamedlemmer for Fremskrittspartiets gruppe velges:
 
     1. Jan Larsen
     2. Siv H. Angell
     3. Odd Geir Hansen   
 
Som varamedlemmer for Senterpartiets gruppe velges:
 
     1. Lisa Hansen
     2. Jarle Strøm
     3. Arnfinn Pedersen
 
Som varamedlemmer for Kristelig Folkepartis gruppe velges:
 
    1. May Lillian Hansen
    2. Marianne Jakobsen
    3. Jan Roger Johansen
 
 
 
 

Rådmannens
innstilling:
 
Kommunestyret velger kultur- og fritidsutvalg for perioden 2007 – 2011.
 
 

Behandling i Kommunestyret - 02.10.2007:
 
 

 
Kultur- og fritidsutvalget i Skjervøy kommune skal ha følgende sammensetning i perioden 2007 – 2011:
 
Helge Guttormsen                             Senterpartiet                            Leder
 
Ann Karin Westby                             Fremskrittspartiet                     Nestleder
 
Linda K. Nyheim Laupstad                Sosialistisk Venstreparti
 
Hans Kristian Mikalsen                      Det Norske Arbeiderparti
 
Mona Jørgensen                                Høyre
 
Peder A. Amundsen                          Kystpartiet
 
Marita Friis                                       Kystpartiet  
 
 
Som varamedlemmer til Kystpartiets gruppe velges:
 
1.     Bjørg Johansen
2.     Kristian Bakke
3.     May Lisbeth Kristiansen
4.     Roar Lyder Larsen
 
 
Som varamedlemmer for Sosialistisk Venstrepartis gruppe velges:
 
     1. Nina Einevoll
     2. Rune Iversen
     3. Jan E. Jørgensen
 
Som varamedlemmer for Det Norske Arbeiderpartis gruppe velges:
 
     1. Iris Veiset
     2. Carl J. Bentsen
     3. Are Klevstad
 
Som varamedlemmer for Fremskrittspartiets gruppe velges:
 
     1. Geir Are Olufsen
     2. Werner Thorbjørnsen
     3. Linn Iversen   
 
Som varamedlemmer for Senterpartiets gruppe velges:
 
     1. Dag H. Lorentzen
     2. Dagfinn Thomassen
     3. Reidun Frantzen
 
Som varamedlemmer for Høyres gruppe velges:
 
    1. Kristian Kristiansen
    2. Aleksander Sebergsen
    3. Elin Aleksandersen
 
 
 

Rådmannens
innstilling:
 
Kommunestyret velger kontrollutvalg for perioden 2007 – 2011.
Utvalget skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.
 
 

Behandling i Kommunestyret - 02.10.2007:
 
 

 
Kontrollutvalget i Skjervøy kommune skal ha følgende sammensetning i perioden 2007 – 2011:
 
Ronny Laberg                                                 Høyre                                      Leder
Torgeir Johnsen                                               Kystpartiet                              Nestleder
Gøril Hoti-Eriksen                                           Sosialistisk Venstreparti
 
Som varamedlemmer velges:
 
Grete B. Hansen                                             Det Norske Arbeiderparti
Arnfinn Pedersen                                             Senterpartiet
Cesilie Jacobsen                                              Kristelig Folkeparti


Rådmannens
innstilling:
 
Kommunestyret velger valgnemnd for perioden 2007 -2011.
 
 

Behandling i Kommunestyret - 02.10.2007:
 
 

 
Valgnemnda i Skjervøy kommune for perioden 2007 – 2011 blir som følger:
 
Ørjan Albrigtsen                      Kystpartiet                                          Leder
Ingrid Lønhaug             Sosialistisk Venstreparti
Helge Andersen                       Kristelig Folkeparti
Arnulf Steffensen                     Det Norske Arbeiderparti
Mona Jørgensen                      Høyre
Thor Nygaard                          Senterpartiet
Jørn C. Angell                         Fremskrittspartiet
 
 
 

Kultur- og undervisningssjefens
innstilling:
 
1.      Med virkning fra 01.10.07 endres satsene for foreldrebetaling i barnehagene slik at prisen for hel plass reduseres fra kr 2.330,- til kr 1.600,- pr. måned og for øvrig reduksjon i prisen for deltidsplass slik det framgår av saksframlegget.
 
2.      Eidekroken barnehage og Vågen barnehage gis en tilleggsbevilgning på kr 50.000,- hver til innkjøp av leker og utstyr i 2007.09.21
 
 

Behandling i Kommunestyret - 02.10.2007:
 
 

 
Innstillingen vedtas med følgende endringer:
 
Pkt. 1. Vedtatt som innstilling.
Pkt. 2. Eidekroken Barnehage, Vågen Barnehage, Ørneveien Naturbarnehage og Årviksand Barnehage gis en tilleggsbevilgning på kr. 50.000.- hver til innkjøp av leker og utstyr i 2007.
 
 
Tilleggsak:
 
Orientering fra rådmann vedr. bredbandsutbygning på Arnøy. Saken gjelder sluttforhandling av anbudsavtalen.
Rådmannen ba om kommunestyrets tilslutning til at formannskapet gis fullmakt til sluttforhandling av anbudsavtalen.
 
Forslag fra ordfører:
 
”Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sluttforhandle anbudsavtalen for utbygning av bredband på Arnøya”.
 
Forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet:
 
”Saken tas opp til endelig avgjørelse i kommunestyret”.
 
Votering: Ordførers forslag vedtatt mot 4 stemmer, (H og AP).