Tilstede: 17 tilstede på møtet

Elever og lærer fra Skjervøy Ungdomsskole formidlet opplevelser fra en tur til Solovki i september. Per Arne Waagbø fortalte litt om Solovki, om skolebesøket og viste bilder fra oppholdet. Elevene viste bilder og fortalte fra turen og oppholdet. Det ble også vist noen filmsnutter.

Det var stor enighet om at det hadde vært en flott tur. Elevene hadde først fokusert litt på fordommene sine, fokusert på det som var annerledes, men etter hvert så de hvor fantastisk de ble tatt imot, og hvor mange ting vi har felles. Delegasjonen deltok i undervisninga på skolen hver dag. De registrerte at elevene var toårstrinn omtrent over vårt nivå i matematikk, mens våre elever igjen var flinkere i engelsk. Mens de var der , hadde de et prosjekt i engelsk hvor de lagde presentasjoner av sine skoler for hverandre. De fikk varm mat på skolen, så de spiste alle måltidene sine der. Ellers bodde elever og lærer privat.

Delegasjonen var på mange flotte ekskursjoner. De besøkte museet/klosteret, var på båttur på østsida av øya, var på kanaltur og rodde 15 km, i botanisk hage, var på Sikirnahøyden og ble ellers vist rundt på øya.

Første dagen ble de invitert på konsert i kulturskolen. Elevene som spilte holdt et høyt musikalsk nivå. Det ble arrangert løp rundt klosteret for alle elevene en annen dag, relativt langt løp. Elevene på Solovki gledet seg veldig over dette arrangementet. Skolen innehar 1.-11.klassetrinn. På Solovki har de i likhet med Skjervøy, problemer med at elevtallet synker, så etter hvert vil det ikke bli elever på alle klassetrinn. Det går ca 70 elever på skolen. Barnehagen har imidlertid veldig mange barn. Hver kveld møttes elevene på skoleplassen og spilte noe de kalte pionerball, det lignet litt på volleyball.

Elevene hadde mye positivt å formidle fra turen. De var blant annet imponert over hvor høflige guttene var der. Guttene på deres alder lot jentene gå først inn døra, åpnet døra for dem, hjalp dem å bære, hjalp eldre mennesker å bære osv. De hadde også inntrykk av at vertskapet gjorde det beste de kunne for at dem skulle trives.

Elevene syntes det var trist å reise fra Solovki igjen, da de hadde knyttet vennskapsbånd m.fl. I ettertid har de opprettet facebook - grupper slik at de kan snakke med hverandre fortsatt.

Reisa til og fra var lang, og det tar lang tid, men elever og lærer tok dette med godt humør. De hadde et fint tilrettelagt reiseopplegg, og vi takker Pasvik Turist for den gode servicen de har gitt oss. Videre takker vi Skjervøy Apotek for gave til sykehuset der.

Det ble arrangert et møte siste dagen de var på Solovki, hvor representanter fra Solovki og Skjervøy - delegasjonen fikk anledning til å utveksle gaver og taler. Våre elever imponerte ved å reise seg opp og holde tale for å takke for opplegg og opphold.

Møtedeltagerne her på Skjervøy syntes det var flott å høre på beretninger fra Solovki og syntes deltagerne fra turen var flinke til å legge fram sine opplevelser.