26.03.08

  • Økonomi. Leie av lokale og et materiell budsjett (det må først sonderes i kommunen om rest materiell før eventuell innkjøp).
  • Beliggenhet. Industriveien 6. (ved siden av videregående skole)
  • Organisering. Organisering i henhold til leieavtale samt frivillige
  • Bruksaldersnitt. 15- 18 år
  • Behov. Kommunen legger til rette for materiell som er til overs i enten teknisk sektor eller skolesektoren.
  • Åpning. 7 mai 2008. Åpningstidene vil være onsdager 17.00 22.00


Møtedeltagere: 

Ken Yngve Kristiansen, Charles Karlsen

Gjest: 

Torleif Nordfjærn