Redusert åpningstid

NAV Skjervøy

NAV Skjervøy må reduserer åpningstiden i mottaket på grunn av redusert bemanning.

navlogo

NAV Skjervøy må redusere åpningstiden i mottaket på grunn av redusert bemanning.

Ny åpningstid vil være 10:00-14:00 alle hverdager.

Endringen gjelder fra 26.08.13.

Web levert av CustomPublish AS