Redusert åpningstid kommunekassa

Ifm ferieavviklingen

Kommunekassa vil fra og med mandag 29. juni og hele juli ha åpningstid fra 1000-1400. Dette grunnet redusert bemanning ifm ferieavviklingen. 

Web levert av CustomPublish AS