Protokollene klare - formannskap og næringsutvalg

Alle dokumenter fra møtet den 20. april.

Sak nr 21 er unntatt offentlighet, formannskapets faste medlemmer (eller møtende varaer) får disse i papirform på rådhuset. 

I formannskapsprotokollen er likevel sak 21 ikke ansett skjermingsverdig; og tatt med. 

Web levert av CustomPublish AS