Protokoll kommunestyremøte

Ihht møteplan onsdag 29. oktober

Alle sakspapirene fra onsdagens møte. 

Pr nå ser vi en feil i protokollen; Peder A skal stå som møtende fast medlem. Vidar B-A skal stå som møtende varamedlem. 
Ser du flere feil; si fra til oss :-) 

Web levert av CustomPublish AS