Tomten er regulert for boligbygging med bygning med grunnflate 400 m2 i 2 etasjer + kjelleretasje der kjelleretasje er avsatt til parkering. Bygningen kan oppføres med 10 boenheter, 5 i hver etasje.

Inklusiv i tomtekjøpet er påstående boliger/leiligheter (7 boenheter) som skal rives for å få på plass det nye boligprosjektet.

Målet med prosjektet er å få 10 nye boenheter som skal nyttes som selveierleiligheter.  

Det ligger følgende føringer for prosjektet:

  • Tilby ulike boligtyper/leiligheter og størrelse
  • Tilby attraktive møteplass og fellesarealer ute.
  • Ha et opplegg for medvirkning fra beboere og naboer for tilrettelegging for fellesskap.
  • Boliger for alle
                for vanlige folk
                for nyetablerere

 

Fullstendig utlysning ligger på www.Finn.no:   Prosjekt Boliger St. Hanshaugen 2. | FINN eiendom