Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

PRESSEMELDING

Publisert , Oppdatert 07. juni 2024
2

Styringsgruppa for revidering av kystsoneplan for Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy har i dag vedtatt følgende:

  • Høringsfrist for å gi skriftlige innspill til planforslaget utvides til 30.9.24. 
  • Det legges opp til nye medvirkningsmøter i forkant av ny høringsfrist. Interessegruppene fiskeri, havbruk, reiselivsnæring, natur og friluftsliv og samiske interessegrupper inviteres til nærmere medvirkning.
  • Det tas høyde for at planforslaget også legges ut på 2. gangs høring. Dette innebærer at kystsoneplanen ikke forventes vedtatt før 1. halvår 2025.

Leder av styringsgruppa: Ørjan Albrigtsen
Medlemmer av styringsgruppa: Kai Petter Johansen og Hilde Nyvoll